Od Berdiańska do Cambridge

Konstanty Pilecki

konstanty.pilecki@gmail.com
(Polska)

Abstrakt

Mieszkam w pałacu Możliwości –
Piękniejszy to dom od Prozy –
O wiele więcej Okien –
Drzwi można szerzej otworzyć…
E. E. Dickinson (tłum. St. Barańczak)


Słowa kluczowe:

Abraham Bezikowicz, matematyka, obszar Kakeyi, geometryczna teoria miary, Trinity Collage

Bibliografia

J. C. Burkill, Abram Samoilovitch Besicovitch, 1891–1970, Biogr. Mems. Fell. R. Soc. (1971) 17, 1–16. Google Scholar

S. J. Taylor, Abram Samoilovitch Besicovitch, Bull. London Math. Soc. (1975) 7(2): 191–210. Google Scholar

Google Scholar

C. Domb, Besicovitch, Abram Samoilovitch (1891––1970), ODNB, 101030737. Google Scholar

F. Dyson, Birds and Frogs, Notices of the AMS (2009), Vol. 56, No. 2. Google Scholar

Mathematics Genealogy Project, NDSU–AMS, http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/ Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2010-12-30

Cited By / Share

Pilecki, K. (2010). Od Berdiańska do Cambridge. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (3 (28), 4–12. https://doi.org/10.33229/az.507

Autorzy

Konstanty Pilecki 
konstanty.pilecki@gmail.com
Polska

Statystyki

Abstract views: 94
PDF downloads: 51