Konuszma

hulanki, swawole

Jurii A. Połkanow

jap@karaimi.org
(Ukraina)

Konstanty Pilecki


(Polska)


Słowa kluczowe:

konuszma, kajtarma, Krym, obyczaje, Borys Kokenaj

Bibliografia

<a href="http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/312">Sulimowicz A., Borys Kokenaj, kilka słów o autorze. Awazymyz 2007, z. 2, s. 5</a>

Połkanow Jurii A., Karaimskaâ Narodnaâ Enciklopediâ, Tom 6, Cz. 2, s. 117 – 120 Google Scholar
Pobierz


Opublikowane
2008-09-30

Cited By / Share

Połkanow, J. A., & Pilecki, K. (2008). Konuszma: hulanki, swawole. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (2 (19), 3–4. https://doi.org/10.33229/az.340

Autorzy

Jurii A. Połkanow 
jap@karaimi.org
Ukraina

Autorzy

Konstanty Pilecki 

Polska

Statystyki

Abstract views: 77
PDF downloads: 29Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>