Zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego Karaimów

III Międzynarodowa Konferencja na Krymie (Sewastopol, 12 grudnia 2021)


Abstrakt

Po raz trzeci z rzędu w Sewastopolu na Krymie zorganizowano konferencję poświęconą dziedzictwu kulturowemu Karaimów. Planowane początkowo na wrzesień wydarzenie, zostało przeniesione na koniec roku i ostatecznie odbyło się 12 grudnia 2021 r. Ze względu na sytuację pandemiczną przeprowadzono je w trybie hybrydowym z wykorzystaniem platformy skype. Trzecia Międzynarodowa Konferencja pn. „Zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego Karaimów” została zorganizowana przez Sewastopolskie Stowarzyszenie Karaimów Fidan, przy współpracy Departamentu Komunikacji Publicznej, Wydziału Polityki Wewnętrznej miasta Sewastopol oraz Miejskiego Centrum Narodowo-Kulturalnego w Sewastopolu.


Słowa kluczowe

Konferencja karaimoznawcza; Kultura karaimska; Historia Karaimów

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-30


Dubiński, A. J. (2021). Zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego Karaimów. Almanach Karaimski, 10, 235-257. https://doi.org/10.33229/ak.2021.10.9

Adam J. Dubiński  adam.dubinski@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki, Ośrodek Dokumentacji Językowej; Fundacja Karaimskie Dziedzictwo  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4124-6827

Adam J. Dubiński, magister arabistyki, asystent w Ośrodku Dokumentacji Językowej w Instytucie Językoznawstwa i Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego polem zainteresowań badawczych jest aktywność Karaimów w Warszawie, a także tematyka karaimskich kupców i producentów tytoniowych. Był inicjatorem, a następnie koordynatorem realizowanego w 2018 r. projektu dokumentacji dźwiękowej ostatnich użytkowników języka karaimskiego na Litwie i w Polsce. Najnowszym rezultatem jego badań jest wirtualna mapa obecności Karaimów w Warszawie przed I wojną światową dostępna pod adresem https://mapy.karaimi.eu. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym mniejszości karaimskiej. Od roku 2008 pełni funkcję skarbnika Związku Karaimów Polskich, a od 2015 jest prezesem Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Awazymyz”.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.