Ochrona karaimskiego dziedzictwa – międzynarodowa konferencja na Krymie (Sewastopol, 27 listopada 2020)


Abstrakt

W dniu 27 listopada 2020 odbyła się druga międzynarodowa konferencja zatytułowana „Zagad­nienia ochrony dziedzictwa kulturowego Karaimów” zorganizowana przez Stowarzyszenie Narodowo-Kulturowe Karaimów w Sewastopolu „Fidan”. Z powodów epidemicznych konferencję przeprowadzono on-line. W wydarzeniu wzięło udział około 60 osób z kilku krajów. Poniższe sprawozdanie zawiera podsumowania wystąpień wszystkich 17 prelegentów konferencji, którzy omawiali takie tematy jak historia społeczności karaimskich, badania i ochrona nekropolii karaimskich, nowe technologie w służbie zachowania karaimskiego dziedzictwa, fakty z życia wybitnych Karaimów, folklor muzyczny, artefakty karaimskie w rękach prywatnych i zbiorach muzealnych i inne.


Słowa kluczowe

Konferencja karaimoznawcza; Karaimska kultura; Historia Karaimów

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-30


Dubiński, A. J. (2020). Ochrona karaimskiego dziedzictwa – międzynarodowa konferencja na Krymie (Sewastopol, 27 listopada 2020). Almanach Karaimski, 9, 163-179. https://doi.org/10.33229/ak.2020.9.5

Adam J. Dubiński  adam.dubinski@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki, Ośrodek Dokumentacji Językowej  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4124-6827

Magister arabistyki, asystent w Ośrodku Dokumentacji Językowej w Instytucie Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Polem jego zainteresowań badawczych jest aktywność Karaimów w Warszawie, a także tematyka karaimskich kupców i producentów tytoniowych. Był inicjatorem, a następnie koordynatorem realizowanego w 2018 r. projektu dokumentacji dźwiękowej ostatnich użytkowników języka karaimskiego na Litwie i w Polsce. Najnowszym rezultatem jego badań jest wirtualna mapa obecności Karaimów w Warszawie przed I wojną światową dostępna pod adresem https://mapy.karaimi.eu. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym mniejszości karaimskiej. Od roku 2008 pełni funkcję skarbnika Związku Karaimów Polskich, a od 2015 jest prezesem Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo. Członek ko­legium redakcyjnego czasopisma „Awazymyz”.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.