Przyczynek do biografii rodziny Durunczów

Zita Kološevska

kolosevska@gmail.com
niezależny badacz (Litwa)
https://orcid.org/0009-0001-3028-5583

Abstrakt

Tekst dotyczy wileńskiego okresu rodziny Izaaka Duruncza, właścicieli fabryki tytoniu i sklepu tytoniowego. Ukazuje losy wdowy, Bejmy Duruncza oraz ich dzieci – Nazły/Anastazji, Mojżesza i Samuela –  jako spadkobierców, a także kontynuatorów działalności charytatywnej na rzecz rozbudowania kolonii karaimskiej w Wilnie.


Słowa kluczowe:

Duruncza, Erynczek, Karaimi, Wilno

Bibliografia

Wydane Google Scholar

Pocevičius D. (2016). 100 istorinių Vilniaus reliktų. Vilnius. s.308-314. Google Scholar

Wołkanowski W. (2015). Michał Węsławski. Biografia prezydenta miasta w latach 1905-1916. Opole. Google Scholar

Opracowane: Google Scholar

Sulimowicz, A. (2013). Konwersje i kontrowersje. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów, (3 (40)), 4–9. Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-30

Cited By / Share

Kološevska, Z. (2023). Przyczynek do biografii rodziny Durunczów. Almanach Karaimski, 12, 113–158. https://doi.org/10.33229/ak.1021

Autorzy

Zita Kološevska 
kolosevska@gmail.com
niezależny badacz Litwa
https://orcid.org/0009-0001-3028-5583

Statystyki

Abstract views: 7
PDF downloads: 6


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Almanach Karaimski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.