Lidia Okulewiczówna - zapomniana asystentka hadżego Serai Szapszała

Zita Kološevska

kolosevska@gmail.com
niezależny badacz (Litwa)
https://orcid.org/0009-0001-3028-5583

Abstrakt

W tekście jest przedstawiona sylwetka Lidii Okulewiczównej-Hansen, asystentki wybitnego turkologa i znawcy kultury Wschodu prof. Serai Szapszała. Tekst prezentuje działalność Koła Turkologów, które działało przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie. Krótko są przedstawione losy muzeum karaimskiego po II wojnie światowej: nacjonalizacja jego zbiorów i życie codzienne hadży Serai Szapszała.


Słowa kluczowe:

Lidia Okulewiczówna Hansen, Seraja Szapszał, Koło Turkologów, Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie, Muzeum karaimskie

Bibliografia

Bibliografia Google Scholar

Źródła: Google Scholar

Materiały archiwalne: Google Scholar

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus archyvas (LNDMA) Google Scholar

Archiwum Litewskiego Narodowego Muzeum Sztuki Google Scholar

B-11. Lidijos Okulevičiūtės fondas/ Zespół Lidii Okulewicz Google Scholar

B-11 Ap.1 B.1. Lidijos Okulevičiūtės autobiografija, anketos. Autobiografia, ankiety Lidii Okulewicz Google Scholar

B-11 Ap.1 B.6. Straipsniai apie karaimus, karaimų muziejaus fondų perdavimo aktas, Lidijos Okulevičiūtės darbo užrašų sąsiuvinys. Artykuły o Karaimach, Akt przekazania mienia muzeum karaimskiego, notatniki pracy Lidii Okulewicz. Google Scholar

B-11 Ap.1 B.19. Juozo Petrulio laiškai Lidijai Okulevičiūtei. Listy Juozasa Petrulisa do L. Okulewicz. Google Scholar

B-11 Ap.1 B.20. Seraja Šapšalo ir kitų asmenų laiškai Lidijai Okulevičiūtei. Listy Serai Szapszała i innych osób do Lidii Okulewicz. Google Scholar

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA) Google Scholar

Centralne Państwowe Archiwum Litwy Google Scholar

F.53 Ap.8 B.10833. Wileńskie Starostwo Grodzkie. Paszport zagraniczny L.Okulewicz. Google Scholar

F.53 Ap.8 B.10843. Wileńskie Starostwo Grodzkie. Paszport zagraniczny L.Okulewicz. Google Scholar

F.64 Ap.6 B.1829. Księga meldunkowa mieszkańców Witoldowa 55. Google Scholar

F.64 Ap.28 B.71722. Wileńskie Starostwo Grodzkie. Rejestr mieszkańców. Google Scholar

F.130 Ap.1 B.11141. Księga Hipoteki Witoldowa 55. Google Scholar

F.139 Ap.1 B.249. Sąd Grodzki w Wilnie. Wileński lombard „Kresowja“. Google Scholar

F.144 Ap.6 B.378. Sąd Grodzki w Wilnie. Sprawa emerytury Jana Okulewicza. Google Scholar

F.175 Ap.9(XI)B, B.33. Uniwersytet Stefana Batorego. Teczka Lidii Okulewiczównej. Google Scholar

F.175 Ap.5(IVB), B.384. Uniwersytet Stefana Batoreka. Teczka Irmy Klary Hansen Kucharskiej. Google Scholar

F.175 Ap.15 B.43. Uniwersytet Stafana Batorego. Przegląd organizacji studenckich. Google Scholar

F.192 Ap.1 B.8, B.756. Instytucje Nauczania Sióstr Nazaretanek w Wilnie. Google Scholar

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka (MABV) Google Scholar

F.75-284. Nacjonalizacja mienia SNP Instytutu Naukowo-Badawczego w Wilnie. Google Scholar

F.143-48. Zespół Serai Szapszała. Google Scholar

F.143-75. Zespół Serai Szapszała. Google Scholar

F.143-136. Zespół Serai Szapszała. Google Scholar

F.143-137. Zespół Serai Szapszała. Google Scholar

Publikacje Google Scholar

Dziennik Wileński, 1937r. Google Scholar

Rocznik Orientalistyczny. VI Zjazd Orientalistów. 1937, nr 13, s.211-213. Google Scholar

Nilus, P.(2008). Piśma iz emigracii, s. 9. Wyd. Odessa. Google Scholar

Ruszczyc, F.(1996). Dziennik, Część druga. W Wilnie 1919-1932, Warszawa. Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-30

Cited By / Share

Kološevska, Z. (2023). Lidia Okulewiczówna - zapomniana asystentka hadżego Serai Szapszała. Almanach Karaimski, 12, 83–112. https://doi.org/10.33229/ak.1018

Autorzy

Zita Kološevska 
kolosevska@gmail.com
niezależny badacz Litwa
https://orcid.org/0009-0001-3028-5583

Statystyki

Abstract views: 9
PDF downloads: 9


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Almanach Karaimski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.