Lexicographical and phraseological addenda to the existing Crimean Karaim dictionaries

Murat Işık

isik.murat@szte.hu
University of Szeged; Jagiellonian University in Kraków (Węgry)
https://orcid.org/0000-0002-6049-7958

Abstrakt

This article focuses on presenting lexicographical and phraseological addenda to two well-known Crimean Karaim dictionaries by examining the Book of Numbers from a printed Crimean Karaim Bible translation published in Eupatoria in 1841. The presentation of these lexical items and expressions highlights the importance of exploring newly available transcriptions to uncover previously unlisted dictionary entries, thereby enriching the documentation of the extinct Crimean Karaim language.

Instytucje finansujące

The research upon which this publication is based has been awarded funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement no. 802645).

Słowa kluczowe:

Karaim language, Crimean Karaim, Crimean Karaim lexicon, Crimean Karaim dictionaries, Crimean Karaim Bible translations

Bibliografia

Aqtay, Gulayhan. 2009. Eliyahu ben Yosef Qılcı’s anthology of Crimean Karaim and Turkish literature. Critical Edition with Introduction, Indexes and Facsimile. İstanbul. Google Scholar

Chafuz, Mark Èzrovič. 1995. Russko-karaimskij slovaŕ. Krymskij dialekt. Moskva. Google Scholar

CKED = Aqtay, Gulayhan & Henryk Jankowski. 2015. A Crimean Karaim-English Dictionary. Poznań. Google Scholar

Çağbayır, Yaşar. 2007. Ötüken Türkçe Sözlük. Vol. 1–5. İstanbul. Google Scholar

Çulha, Tülay. 2006. Karaycanın Kısa Sözvarlığı. Karayca-Türkçe Kısa Sözlük. İstanbul. Google Scholar

Çulha, Tülay. 2010. Kırım Karaycasının Katık Mecuması. İstanbul Google Scholar

Çulha, Tülay. 2019. The Crimean Karaim Bible. Wiesbaden. Google Scholar

Gordlevskij, Vladimir Aleksandrovič. 1928. ‘Leksika karaimskogo perevoda Biblii’. Doklady Akademii Nauk SSSR 5: 87–91. Google Scholar

Işık, Murat. 2021. ‘Some Unlisted Lexical Materials of the Gözleve Bible 1841’. In: István Zimonyi (ed.). Altaic And Chagatay Lectures. Studies in Honour of Éva Kincses-Nagy. Szeged, 231–239. Google Scholar

Işık, Murat. 2022. ‘A digital edition of the Gözleve Bible (1841)’. In: László, Károly & Michał Németh (eds.). A Database of Middle Turkic Documents. Uppsala. Accessed 24 Nov 2023. https://middleturkic.lingfil.uu.se/manuscripts/middle-karaim/JSul.IV.02A Google Scholar

Jankowski, Henryk & Gulayhan Aqtay & Dorota Cegiołka & Tülay Çulha & Michał Németh (eds.). 2019. The Crimean Karaim Bible. Vol. I-II. Wiesbaden. Google Scholar

Jankowski, Henryk. 1994. ‘Jak krymscy Karaimowie czytali pataḥ i co z tego wynika?’. In: Elżbieta Górska & Barbara Ostafin (eds.). Studia Orientalia Thaddaeo Lewicki Oblata. Kraków, 107–114. Google Scholar

Jankowski, Henryk. 2003. ‘On the language varieties of Karaims in the Crimea’. Studia Orientalia 95: 109–130. Google Scholar

Klein, Ernest. 1987. A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language for Readers of English. Israel. Google Scholar

KRPS = Baskakov, Nikolaj Aleksandrovič & Ananiasz Zajączkowski & Seraja Markovič Šapšal (eds.). 1974. Karaimsko-russko-poĺskij slovaŕ. Słownik karaimsko-rosyjsko-polski. Moskva Google Scholar

Lavrinovič, Mark. 2007. Russko-karaimskij slovaŕ. Trakai. Google Scholar

Lavrinovičius, Markas. 2012. Russko-karaimskij slovaŕ. Urus-karaj sioźliugiu. Trakai. Google Scholar

Levi, Boris Zacharovič. 1996. Russko-karaimskij slovaŕ. Krymskij dialekt. Odessa. Google Scholar

Németh, Michał & Anna Sulimowicz-Keruth. ‘The Emergence and Evolution of the West Karaim Bible Translation Tradition: Manuscripts, Translators, and Copyists’. Journal of the American Oriental Society, 143 (3): 555–580. Google Scholar

Németh, Michał. 2015. ‘Nowy słownik języka krymskokaraimskiego Gulayhan Aqtay i Henryka Jankowskiego (2015) z dyskusją nad odrębnością tego językaw klasyfikacji języków w tle’. Almanach Karaimski 4: 7–17. Google Scholar

Németh, Michał. 2016. ‘A Crimean Handwritten Translation of the Book of Ruth Dating from before 1678’. Türk Dilleri Araştırmaları 26 (2): 161–226. Google Scholar

Németh, Michał. 2023. ‘Karaim, Slavic Influence on’. In: Greenberg Marc L. (editor-in-chief) & Lenore A. Grenoble (general editor). Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online [Online publication]. Google Scholar

Öztürk, Abdulkadir. 2019. Karay Türkçesinde İsim. Ankara. Google Scholar

Prik, Oĺga Jakovlevna. 1976. Očerk grammatiki karaimskogo jazyka. Krymskij dialekt. Machačkala. Google Scholar

Radloff, Wilhelm [= Radlov, Vasilij Vasiĺevič]. 1893–1911. Opyt slovarja tjurkskich narečij. Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte. Vol. I–IV. Sanktpeterburg. Google Scholar

Radloff, Wilhelm [= Radlov, Vasilij Vasiĺevič]. 1896. Proben der Volkslitteratur der nördlichen türkischen Stämme. Vol. VII. Sanktpeterburg. Google Scholar

Sinani, Zacharij Osipovič. 1970. Kratkij slovaŕ razgovornogo jazyka krymskich karaimov. Simferopol [typewritten]. Google Scholar

Smętek, Dorota. 2015 Crimean Karaim Version Of Melukhat Shaʾul. Critical Edition And Linguistic Analysis. Poznań. Google Scholar

Smętek, Dorota. 2016. ‘Some lexical and phonological features of the language of a Crimean Karaim Bible translation’. Türk Dilleri Araştırması Dergisi 26 (2): 227–240. Google Scholar

Sulimowicz, Józef. 1972. ‘Materiał leksykalny krymskokaraimskiego zabytku językowego (druk z 1734 r.) I’. Rocznik Orientalistyczny 35, 1: 37–76. Google Scholar

Sulimowicz, Józef. 1973. Materiał leksykalny krymskokaraimskiego zabytku językowego (druk z 1734 r.) II’. Rocznik Orientalistyczny 36, 1: 47–107. Google Scholar


Opublikowane
2023-12-30

Cited By / Share

Işık, M. (2023). Lexicographical and phraseological addenda to the existing Crimean Karaim dictionaries. Almanach Karaimski, 12, 59–81. https://doi.org/10.33229/ak.1017

Autorzy

Murat Işık 
isik.murat@szte.hu
University of Szeged; Jagiellonian University in Kraków Węgry
https://orcid.org/0000-0002-6049-7958

Asystent w Instytucie Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktorant w Katedrze Studiów Ałtajskich Uniwersytetu w Szegedzie (Węgry). Studiował filologię turecką na Uniwersytecie Anadolu (Eskişehir, Turcja), gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół języka karaimskiego i jest autorem kilku prac w tym zakresie. Prowadzi kursy uniwersyteckie z nauki języka tureckiego i karaimskiego, a także z lektury starotureckich teksów runicznych. Statystyki

Abstract views: 4
PDF downloads: 3


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Almanach Karaimski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.