Wpatrujący się w chmury

W 40. rocznicę śmierci Ananiasza Rojeckiego

  • Urszula Kossowska-Cezak
Słowa kluczowe: Ananiasz Rojecki, meteorologia, geofizyka

Abstrakt

Jubileusz 70-lecia „Przeglądu Geofizycznego” zbiega się z 40. rocznicą śmierci jego zasłużonego, wieloletniego (1954–1972) redaktora naczelnego Ananiasza Rojeckiego. Już na wstępie należy jednak zaznaczyć, że A. Rojecki położył wielkie zasługi nie tylko dla nadania i utrzymania wysokiego poziomu czasopisma, ale był jednocześnie członkiem-założycielem i zasłużonym działaczem Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, autorem licznych publikacji, zamiłowanym badaczem historii meteorologii i oddanym klimatologii erudytą. Był człowiekiem o szerokiej wiedzy i krytycznym podejściu do wielu powszechnie akceptowanych prac naukowych, a także nauczycielem kilku pokoleń.

Bibliografia

Dubicki A., 70 lat Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (1947–2017), „Przegląd Geofizyczny” 2017, 62 (3–4), s. 125–151.

Dziewulska-Łosiowa A., Zarys dziejów meteorologii w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, „Przegląd Geofizyczny” 1988, 33 (2), s. 183–192, reprint tamże, 2018, 63 (3).

Michalczewski J., Ananiasz Rojecki (1896–1978), „Przegląd Geofizyczny” 1979, 24 (2), s. 103–104.

Opublikowane
2018-12-30
Dział
Znani i nieznani. Karaimskie portrety