Gdy Karaimi z lękiem spoglądali w niebo

  • Anna Sulimowicz-Keruth
Słowa kluczowe: astronomia, komety

Abstrakt

W pochodzącym z Trok starym rękopisie zachowała się relacja o niezwykłym zjawisku astronomicznym, które zimą roku 1680 wzbudziło na świecie niepokój, ale też ciekawość.

Bibliografia

Mann, J. Texts and Studies. Vol. II. Karaitica, New York 1972

Muchowski,P. , Tomal, M. , Sulimowicz, A. , Witkowski, R. , Yariv, A. , Dokumenty historii karaimów polsko-litewskich. Edycja krytyczna wybranych rękopisów w językach hebrajskim, łacińskim i polskim, Poznań 2017.

Muchowski, P. , Tomal, M. , Uchwały i dokumenty gminne karaimów polsko-litewskich z lat 1553–1830. Edycja krytyczna, Poznań 2016.

Schoonmaker, M., The History of Kingston, New York 1888.

https://kierul.wordpress.com/2018/05/26/pierre-bayle-mysli-rozne-o-komecie-1683/ [dostęp: 28 VIII 2018]

Opublikowane
2018-12-30
Dział
Znane i nieznane. Karaimskie losy