Młodzi Karaimi o swojej tożsamości

  • Melchior Jakubowski
Słowa kluczowe: Badania etnograficzne, Troki

Abstrakt

Czym jest dla ciebie karaimskość? Ile w tobie jest Karaima? Czy twój małżonek powinien być Karaimem? – na takie pytania odpowiadali uczestnicy ankiety.

Bibliografia

K. Kulikowska, Identyfikacja etniczna Karaimów w Polsce, [w:] Karaj kiuńlari. Dziedzictwo Narodu Karaimskiego we Współczesnej Europie, red. M. Abkowicz, H. Jankowski, Wrocław 2004, s. 88-92;

K. Kulikowska, Między asymilacją a utrzymaniem świadomości etnicznej. Tożsamość społeczna Karaimów w Polsce, „Etnografia Polska”, t. 47 (2003), z. 12, s. 267-284.

Opublikowane
2013-12-30
Dział
Tu i tam