Przez zasłonę czasuAbstrakt

Niezapomniana Pani Zofia Dubińska nie raz nawoływała i zachęcała do spisywania wspomnień. Sama skreśliła, jak pisała w kolejnych listach do nas, podwójnych emigrantów z Ziemi trocko-wileńskiej i Warszawy, kilka obrazków z życia codziennego Karaimów w latach swojego
dzieciństwa i młodości. Oto kolejny ułamek tego tematu-rzeki, jakim są wspomnienia z dawnych lat.
Emilia Zajączkowska-Łopatto


Słowa kluczowe

życie społeczne; Troki; Wilno; 20 międzywojenne

Pobierz

Opublikowane : 2009-12-30


Dubińska, Z. (2009). Przez zasłonę czasu. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (3 (24), 8-12. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/469

Zofia Dubińska  zd@karaimi.org##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##