Losy Karaimów we Francji

  • Anna Abkowicz
Słowa kluczowe: Francja, Karaimi paryscy

Abstrakt

Dnia 22 grudnia 2017 r. w Instytucie Narodowym Języków i Cywilizacji Orientalnych (INALCO) odbyła się obrona pracy magisterskiej pani Blandine Guyot pod tytułem «La Communauté des Karaïms en France
– II. De 1920 à nos jours. Appartenance culturelle, affirmation nationale, et sentiment religieux»  („Społeczność Karaimów we Francji – II. Od 1920 r. do naszych czasów. Przynależność kulturowa, identyfikacja narodowa i odczucia religijne”), przygotowanej pod kierunkiem prof. Catherine Poujol.

Opublikowane
2017-12-31
Dział
Tu i tam