Socjologiczny obraz współczesnego życia Karaimów na Litwie i w Polsce

  • Lucjan Adamczuk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Bibliografia

L. Adamczuk, H. Kobeckaite, S. Pilecki: Karaimi na Litwie i w Polsce. GUS, Warszawa 2003.

Lenkai Letuvoje Letuviai Lenkijoje. GUS- DSL, Vilnius - Varsuva 1995

The Lithuanians in Poland The Poles in Lithuaniania. CSO-DSL, Warsaw - Vilnius 1995

Karaimai Lietuvoje (Karaims in Lithuania) SD Vilnius 1997
Opublikowane
2004-12-30
Dział
Artykuły