Pora podsumować rok 2016

  • Mariola Abkowicz
Słowa kluczowe: Związek Karaimów Polskich, sprawozdania

Abstrakt

Tradycyjnie w ostatnim w danym roku numerze „Awazymyz” przedstawiamy krótkie podsumowanie tego, co udało się nam przez ten rok zrobić. Nasze działania w większości wypadków stanowią efekty zadań realizowanych przy udziale wsparcia finansowego otrzymywanego z budżetu rządu i samorządu. Jako organizacja dysponujemy całkiem sporym potencjałem ludzkim, doświadczonymi redaktorami i specjalistami od spraw kulturowego dziedzictwa karaimskiego, języka karaimskiego oraz działań edukacyjnych i promocyjnych, jednak by ci specjaliści mogli zaprezentować efekty swej pracy, niezbędne jest wsparcie finansowe ze strony naszego Państwa.

Opublikowane
2016-12-30
Dział
Wydarzenia i ludzie