Włodzimierz Zajączkowski biografista. Współpraca krakowskiego turkologa z Polskim Słownikiem Biograficznym w latach 1947-1976

  • Stefan Gąsiorowski
Słowa kluczowe: Włodzimierz Zajączkowski, Polski Słownik Biograficzny, Studia karaimoznawcze

Abstrakt

Profesor Włodzimierz Zajączkowski (1914–1982) znany turkolog, współpracował z Polskim Słownikiem Biograficznym przez prawie 30 lat. W tym okresie opublikował dziesięć biogramów, w tym w większości Karaimów, którzy żyli między XVI a XX wiekiem. Byli to: Izaak ben Abrahama z Trok, autor dzieła Chizzuk emuna, Józef Malinowski, jego uczeń, Iliasz Karaimowicz, pułkownik perejasławski, Mordechaj ben Nisan, historyk i filolog, Sima Izaak Łucki, autor 25 prac, Józef Salomon Łucki, hazzan w Eupatorii, Bogusław Firkowicz, hazzan w Trokach, Aleksander Mardkowicz, twórca wydawnictwa karaimskiego w Łucku i czasopisma „Karaj Awazy“, Józef Łobanos, hazzan w Wilnie oraz jedyny nie-Karaim, Jan Grzegorzewski, dziennikarz, etnograf i orientalista. Biogramy jego autorstwa charakteryzowały się małą objętością i skromną podstawą źródłową, co wiązało się z ograniczeniami redakcyjnymi i problemami z pozyskiwaniem źródeł i literatury tematu w omawianym okresie. Nie mniej biogramy jego są solidnym zaczynem do dalszych pogłębionych badań naukowych nad opisywanymi postaciami, cennym szczególnie dla karaimologów.

Opublikowane
2017-12-20
Dział
Artykuły