Aleksander Dubiński (1924–2002) – uczony, nauczyciel, przewodnik


Abstrakt

Dr Aleksander Dubiński was my first teacher of Turkish grammar. His research encompassed various fields of Turkology – from linguistics to religion. In this short essay I have tried to present his academic work from the perspective of his students’ education and his influence on the development of Polish Turkology.


Słowa kluczowe

Turkologia; Karaimi; Językoznawstwo; Religia; Aleksander Dubiński

Baskakow, Nikolaj A., Zajączkowski, Ananiasz, Szapszał, Seraja M., (red.) Karaimsko-russko-pol’skij slovar’, , Moskwa 1974.

Borawski, Piotr, Dubiński, Aleksander, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, Warszawa 1986.

Dubiński, Aleksander, Caraimica. Prace karaimoznawcze, red. Tadeusz Majda, Warszawa 1994, s. 23–34.

Dubiński, Aleksander, Charakterystyka języka Tatarów polsko-litewskich, „Acta Baltico-Slavica” 1981, nr 14, s. 83–90.

Dubiński, Aleksander, Polonya-Litvanya Tatarlarının halk inançlarından bir örnek, „Emel” 1988, nr 168, s. 33–36;

Dubiński, Aleksander, Polonya-Litvanya Tatarlarının yazılı metinlerde kullandıkları Türkçe, „Emel” 1988, nr 169, s. 6–12.

Dubiński, Aleksander, Zametki o jazyke litovskich tatar, „Voprosy jazykoznaniâ” 1972, nr 1, s. 82–88;

Kozłowska, Maria, Słownik turecko-polski. Türkçe-Lehçe Sözlük, Warszawa 2006.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-30


Cichocki, D. (2014). Aleksander Dubiński (1924–2002) – uczony, nauczyciel, przewodnik. Almanach Karaimski, 3, 121-124. https://doi.org/10.33229/ak.2014.3.11

Dariusz Cichocki  cichy@supermedia.pl
Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej, Uniwersytet Warszawski  Polska

Wykładowca na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada gramatykę opisową współczesnego języka tureckiego, prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka tureckiego i translatoryki. Tłumacz przysięgły języka tureckiego o bogatym doświadczeniu w przekładach tekstów prawnych.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.