ahead of print (online first)

2019-01-22

Od roku 2019 redakcja Almanachu Karaimskiego umożliwia publikację prac przyjętych do druku w trybie ahead of print (online first). Teksty z nadanymi numerami DOI będą ukazywały się na stronie internetowej Almanachu Karaimskiego po zakończeniu procesów redakcyjnych i składzie, natomiast pod koniec roku będą publikowane w wersji standardowej (elektronicznej i papierowej).

Tego typu publikacja pozwala na wcześniejsze włączenie do obiegu naukowego prac. 

W przypadku cytowania prosze stosować w miejsce numerów stron adres doi.