Za wszelką cenę odnaleźć ojca

Fragmenty wywiadu-rzeki z Emanuelem Łopatto


Abstrakt

W roku 1946, po „repatriacji” z Wilna do Torunia, osiemnastoletni wówczas Maniuś postanowił odszukać na zachodzie Europy ojca, który po aresztowaniu przez bolszewików w roku 1940 trafił do Armii Andersa. Po wielu latach w rozmowie z dawnym towarzyszem broni Emanuel opowiedział, jak przebrnął przez strzeżoną granicę i pułapki okupowanego Berlina, uzbrojony jedynie w zdolność logicznego myślenia odziedziczone go po Łopattach i Kobeckich, praktyczną znajomość psychologii zdobytą w czasach, gdy zastąpił ojca w zarządzaniu folwarkiem oraz wyniesiony z partyzantki instynkt łowcy, który nie może sobie pozwolić na bycie zwierzyną.


Słowa kluczowe

Emanuel Łopatto; Wileńskia Armia Krajowa; Wspomnienia

Pobierz

Opublikowane : 2022-06-30


Łopatto, E. (2022). Za wszelką cenę odnaleźć ojca. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 33(1-2 (74-75), 14-23. https://doi.org/10.33229/az.959

Emanuel Łopatto