Niekompletne wspomnienia

Znad Wilii do Bydgoszczy i Warszawy


Abstrakt

O losach karaimskiej rodziny z Wilna opowiada Jerzy Michajłowicz, syn Rafała i Marii z domu Andruszkiewicz, wnuk wileńskiego obrońcy sądowego, mecenasa Izaaka Michajłowicza.


Słowa kluczowe

Michajłowicze; Rafał Michajłowicz; Wilno; Warszawa; Bydgoszcz

Pobierz

Opublikowane : 2022-06-30


Michajłowicz, J. (2022). Niekompletne wspomnienia. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 33(1-2 (74-75), 8-13. https://doi.org/10.33229/az.958

Jerzy Michajłowicz  ojs@czasopisma.karaimi.org