Dostłar w Eupatorii

Nina Firkowicz

nina.firkowicz@wp.pl
(Polska)

Abstrakt

Każdy powrót na Krym to święto, nie tylko wtedy, gdy obchodzi się tam trzy ważne jubileusze.


Słowa kluczowe:

Krym, Eupatoria, Dostłar, Festiwale

Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By / Share

Firkowicz, N. (2019). Dostłar w Eupatorii. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(3-4 (64-5), 52–55. https://doi.org/10.33229/az.864

Autorzy

Nina Firkowicz 
nina.firkowicz@wp.pl
Polska

Statystyki

Abstract views: 143
PDF downloads: 38Inne teksty tego samego autora