Karaimska łyżka

Ze zbioru legend karaimskich Abrahama Szyszmana

Jerzy Tulisow

tulisow@karaimi.org
(Polska)

Kasia Majchrowska


(Polska)

Abstrakt

Dawne karaimskie wesela pozostawiały niezwykłe ślady...


Słowa kluczowe:

legendy, obrzędy

Pobierz


Opublikowane
2014-12-30

Cited By / Share

Tulisow, J., & Majchrowska, K. (2014). Karaimska łyżka: Ze zbioru legend karaimskich Abrahama Szyszmana. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 25(4 (45), 30. https://doi.org/10.33229/az.735

Autorzy

Jerzy Tulisow 
tulisow@karaimi.org
Polska

Autorzy

Kasia Majchrowska 

Polska

Statystyki

Abstract views: 98
PDF downloads: 17