Młodzi Karaimi o swojej tożsamościAbstrakt

Czym jest dla ciebie karaimskość? Ile w tobie jest Karaima? Czy twój małżonek powinien być Karaimem? – na takie pytania odpowiadali uczestnicy ankiety.


Słowa kluczowe

Badania etnograficzne; Troki

K. Kulikowska, Identyfikacja etniczna Karaimów w Polsce, [w:] Karaj kiuńlari. Dziedzictwo Narodu Karaimskiego we Współczesnej Europie, red. M. Abkowicz, H. Jankowski, Wrocław 2004, s. 88-92;

K. Kulikowska, Między asymilacją a utrzymaniem świadomości etnicznej. Tożsamość społeczna Karaimów w Polsce, „Etnografia Polska”, t. 47 (2003), z. 12, s. 267-284.

Pobierz

Opublikowane : 2013-12-30


JakubowskiM. (2013). Młodzi Karaimi o swojej tożsamości. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (4 (41), 17-19. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/672

Melchior Jakubowski  melek.jakubowski@gmail.com
##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##