Wywiad z Evą Agnes Csato Johanson

profesor turkologii naUniwersytecieUppsalawSzwecji, która od 2004 roku prowadzi letnie kursy języka karaimskiego

Barbara Posel

bp@karaimi.org
(Polska)

Eva Csato-Johanson


(Szwecja)


Słowa kluczowe:

Letnia Szkoła Języka Karaimskiego, Eva Csato-Johanson

Pobierz


Opublikowane
2006-09-30

Cited By / Share

Posel, B., & Csato-Johanson, E. (2006). Wywiad z Evą Agnes Csato Johanson: profesor turkologii naUniwersytecieUppsalawSzwecji, która od 2004 roku prowadzi letnie kursy języka karaimskiego. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 18(2 (13), 12. https://doi.org/10.33229/az.291

Autorzy

Barbara Posel 
bp@karaimi.org
Polska

Autorzy

Eva Csato-Johanson 

Szwecja

Statystyki

Abstract views: 59
PDF downloads: 17