Przyczynek do relacji tatarsko-karaimskich w okresie międzywojennym i późniejszym. Hachan Hadży Seraja Szapszał i mufti dr Jakub Szynkiewicz

Selim Chazbijewicz

teleboga@wp.pl
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Polska)

Abstrakt

Artykuł stanowi notę przyczynkarską do tematu relacji pomiędzy Karaimami a Tatarami w Polsce w czasach dawniejszych jak też w okresie II Rzeczypospolitej a także w czasach II wojny światowej. Omawia stosunki pomiędzy duchowym przywódcą Karaimów Hadży Seraja Szapszałem a zwierzchnikiem polskich muzułmanów muftim Jakubem Szynkiewiczem ich relacje w okresie II wojny światowej a także przyczynienie się przez Tatarów do uratowania Karaimów od niemieckiej eksterminacji w Wilnie w latach 1941- 1944. Dodatkowo autor wzmiankuje o badaczach, orientalistach z pochodzenia Karaimach piszących o polskich Tatarach. Ta nota naukowa jest przyczynkiem do dalszego gruntownego zbadania tematu. Stanowi sygnał o istnieniu naukowego problemu.


Słowa kluczowe:

Krymscy Tatarzy, Krymscy Karaimi, hadży Seraja Szapszał, Wielki Mufti Polski Jakub Szynkiewicz

Pobierz


Opublikowane
2014-12-30

Cited By / Share

Chazbijewicz, S. (2014). Przyczynek do relacji tatarsko-karaimskich w okresie międzywojennym i późniejszym. Hachan Hadży Seraja Szapszał i mufti dr Jakub Szynkiewicz. Almanach Karaimski, 3, 151–156. https://doi.org/10.33229/ak.2014.3.14

Autorzy

Selim Chazbijewicz 
teleboga@wp.pl
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Polska

Doktor habilitowany nauk politycznych od 2002 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Społecznego Ruchu im. Lecha Kaczyńskiego na Warmii i Mazurach, Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Rady Programowej TVP Olsztyn. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, autor wielu artykułów naukowych, książek, wierszy i poematów. Urodzony w rodzinie wileńskich repatriantów, polsko-litewskich Tatarów.Statystyki

Abstract views: 99
PDF downloads: 87


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.