Zygmunt Abrahamowicz jako historyk

Dariusz Kołodziejczyk

d.w.kolodziejczyk@uw.edu.pl
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (Polska)

Abstrakt

Autor wspomina swoje kontakty z Zygmuntem Abrahamowiczem, nieżyjącym już znanym polskim turkologiem pochodzenia karaimskiego. Oprócz katalogu osmańskich dokumentów znajdujących się w polskich archiwach, Abrahamowicz wydał kilka osmańskich i krymskich tekstów historycznych, opatrując je bogatymi przypisami. Był on nie tylko znakomitym językoznawcą, lecz także historykiem. Wysunął, na przykład, nader przekonującą tezę, iż w 1683 r. Wielki Wezyr kara Mustafa nie zamierzał wziąć Wiednia szturmem, lecz miał nadzieję na poddanie miasta przez jego obrońców. Taka kapitulacja spowodowałaby, że łupy ze zdobytego miasta trafiłyby do sułtańskiego skarbca, podczas gdy w wypadku zdobycia miasta szturmem zostałyby przechwycone przez żołnierzy.


Słowa kluczowe:

Turkologia, Imperium Otomańskie, Pasza Kara Mustafa, Bitwa pod Wiedniem

Bibliografia

„Kara Mustafa pod Wiedniem. Źródła muzułmańskie do dziejów wyprawy wiedeńskiej 1683 roku”. Z tureckiego przełożył i opracował Zygmunt Abrahamowicz, Kraków 1973. Google Scholar

Abrahamowicz, Zygmunt, Tło polityczne i ekonomiczne wyprawy wiedeńskiej Kara Mustafy. „Kwartalnik Historyczny”, t. 90, 1983. Google Scholar

Hadży Mehmed Senai z Krymu, „Historia Chana Islam Gereja III. Tekst turecki wydał, przełożył i opracował Zygmunt Abrahamowicz, uzupełniający komentarz historyczny Olgierd Górka i Zbigniew Wójcik, pod redakcją naukową Zbigniewa Wójcika, Warszawa 1971. Google Scholar

Kołodziejczyk, Dariusz, „Zaproszenie do osmanistyki. Typologia i charakterystyka źródeł muzułmańskich sąsiadów dawnej Rzeczypospolitej: Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego”, Warszawa 2013. Google Scholar

Kołodziejczyk, Dariusz, Az oszmán ‘katonai lemaradás’ problémája és a kelet-európai hadszíntér[The Problem of Ottoman ‘military backwardness’ and the East European Theatre of War] „AETAS” 1999, z. 4, ss. 142–148. Google Scholar

Schulhof, Iszák, “La Meghillà di Buda (1686)”, prefazione e traduzione di Paolo Agostini, postfazione di Ferenc Szakály, Roma 1982. Google Scholar

Tabakoğlu, Ahmet, XVII. ve XVIII. Yüzyıl Osmanlı Bütçeleri, [w:] Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan’a Armağan // „Istanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi Mecmuası”, t. 41, Istanbul 1985, s. 397. Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2014-12-30

Cited By / Share

Kołodziejczyk, D. (2014). Zygmunt Abrahamowicz jako historyk. Almanach Karaimski, 3, 125–132. https://doi.org/10.33229/ak.2014.3.12

Autorzy

Dariusz Kołodziejczyk 
d.w.kolodziejczyk@uw.edu.pl
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego Polska

Profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Historii Państwowej Akademii Nauk. Historyk, badacz epoki nowożytnej. Specjalizuje się w dziejach Imperium Osmańskiego, Chanatu Krymskiego i Persji Safawidów.Statystyki

Abstract views: 111
PDF downloads: 81


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.