<i>Kolay Cumleler</i> w <i>Wypisach tureckich</i> Hadży Seraji Szapszała

Kamila Stanek

ks@karaimi.org
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny (Polska)

Abstrakt

The teaching of the Turkish language in Poland posed many problems for teachers as there were no appropriate materials which could be used during lessons. Seraya Shapshal’s “Wypisy tureckie” (“Turkish Chrestomathy”) was the first comprehensive textbook that helped students learn Turkish. “Wypisy” consists of texts dealing with a variety of topics as well as a Turkish–Polish dictionary. This book is a good example of the difficulties a teacher or writer faces when preparing suitable materials. “Wypisy” was written in 1931–1932 and published in Vilnius; it is 140 pages in length, 83 pages of which are given over to the Turkish–Polish dictionary. The entire book was handwritten, which is probably the main reason why it contains many typos, i.e. the Turkish characters are written in the wrong way. In this paper only the first chapter is analysed, namely “Kolay Cumleler” (“Easy sentences”). The analysis focuses on grammatical (phonology, morphology, syntax) and lexical issues presented to the students in the initial phase of their Turkish language instruction.


Słowa kluczowe:

Seraja Szapszał, Nauczanie języka tureckiego, Instytut Wschodoznawstwa w Wilnie

Bibliografia

Georgiewa-Okoń, Jordanka „Tureckie zapożyczenia leksykalne w dialektach języka bułgarskiego”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007, s. 66 (niepublikowana rozprawa doktorska). Google Scholar

Misalli Buyuk Turkce Sozluk; İlhan Ayverdi, Kubbealtı, İstanbul 2010. Google Scholar

Paprocka, Wanda, Instytucje i organizacje polskie na Kresach Wschodnich 1920–1939, „Etnografia Polska”, t. XLV, 2001, z. 1/2, s. 9–22; http://www.cyfrowaetnografia.pl/Content/1570/Strony+od+EP_XLV-2_Paprocka.pdf (dostęp 11.02.2014). Google Scholar

Pawelec, Mariusz, Seraja Szapszał i jego wkład w polską orientalistykę, „Awazymyz” 2012, z. 1 (34), s. 5–6. Google Scholar

Stachowski, Marek, Zarys gramatyki języka tureckiego, Kraków 2007,. Google Scholar

Szapszał, Seraja, Wypisy tureckie i słownik turecko-polski, Wilno 1932, s. 1. Google Scholar

Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej. Dane na rok 1933/34, Wilno 1934, [s. 6]. Google Scholar

Wszendyrówny, Andrzej, Prometeizm jako narzędzie polskiej polityki zagranicznej wobec ZSRR, http://www.muzeum-niepodleglosci.home.pl/konferencja/referaty_/23.pdf (dostęp 11.02.2014). Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2014-12-30

Cited By / Share

Stanek, K. (2014). <i>Kolay Cumleler</i> w <i>Wypisach tureckich</i> Hadży Seraji Szapszała. Almanach Karaimski, 3, 89–106. https://doi.org/10.33229/ak.2014.3.09

Autorzy

Kamila Stanek 
ks@karaimi.org
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny Polska

Doktor nauk humanistycznych, turkolog, slawista. Adiunkt w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów socjolingwistycznych na Bałkanach, wzajemnych oddziaływań języka i kultury, językoznawstwa tureckiego, języka tureckiego i reformy języka tureckiego, metodyki nauczania tego języka. Publikacje w jej dorobku dotyczą zagadnień języka, kultury i tożsamości Turków w Turcji i na terenach dawnego Imperium Osmańskiego.Statystyki

Abstract views: 109
PDF downloads: 90


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.