Z badań Ananiasza Zajączkowskiego nad folklorem karaimskim

Piotr Muchowski

Piotr.Muchowski@amu.edu.pl
Department of Asian Studies, Adam Mickiewicz University (Polska)

Abstrakt

This article deals with Professor Ananiasz Zajączkowski’s work on the folklore of the Polish-Lithuanian Karaites before the First World War. Ananiasz Zajączkowski authored several articles in which he edited and/or described manuscripts in the Karaite language. These manuscripts, which included works on fortune-telling, magic and herbalism, originated in late 19th-century Lithuania. The article describes the genesis of works on Karaite folklore and challenges Ananiasz Zajączkowski’s thesis regarding the origins of the Turkic peoples. It quotes a number of Hebrew manuscripts kept in Karaite collections and proves that most of the works have been translated into the Karaite language.


Słowa kluczowe:

Ananiasz Zajączkowski, Folklor karaimski, Literatura polsko-litewskich Karaimów

Bibliografia

Aharon ben Elijjahu z Nikomedii, Sefer Keter Tora, Komentarz do Księgi Wyjścia (w wydaniu z Gözleve 1867 fol. 21 verso) Google Scholar

Elijjahu Basziaczi, Sefer ham-Micwot han-Niqra Adderet Elijjahu, Injan Awoda Zara (Sprawa Bałwochwalstwa), rozdz. 2 (edycja z Gözleve 1834: fol. 52 recto). Google Scholar

Jehuda Hadassi, Sefer Eszkol hak¬-Kofer, rozdz. 103 (w wydaniu z Gözleve 1836 fol. 43 recto) Google Scholar

Kizilov, Mikhail, The Karaites of Galicia. An Ethnoreligious Minority among the Ashkenazim, the Turks, and the Slavs, 1772–1945. Leiden, Boston 2009. Google Scholar

Mann Jacob, Texts and Studies in Jewish History and Literature. Vol. 2: Karaitica. New York 1972. Google Scholar

Muchowski, Piotr, Folk Literature of the Polish-Lithuanian Karaites: Abkowicz 3 Manuscript, Part 2, Paris 2013. Google Scholar

Sulimowicz, Anna, Prace prof. A. Zajączkowskiego poświęcone historii i kulturze Karaimów, [w:] H. Kobeckaitė, T. Bairašauskaitė (red.). Kipčiakų tiurkų Orientas Lietuvoje: istorija ir tyrimų perspektyva: tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos profesoriaus dr. Ananiaszo Zajączkowskio 90-sioms gimimo metinėms, medžiaga, Vilnius, 1993 m. spalio 14–15 d., Vilnius 1994. Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz, Karaimi na Wołyniu. Osobne odbicie z „Rocznika Wołyńskiego” tom III, Równe 1933 (Nakładem Zarządu Wołyńskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego). Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz,, Karaims in Poland: History, Language, Folklore, Science, La Haye-Paris 1961. Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz,, Tatarsko-karaimskie piosenki ludowe z Krymu (t. zw. čyŋ), „Rocznik Orienta-listyczny”, t. 14 (1938). Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz,, Teksty i studia folklorystyczne. I. Wykładanie snów. II. Lecznictwo ludowe, „Myśl Karaimska”, z. 12 (1938). Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz,, Wróżby z drgania części ciała (sekirme jorałary), „Myśl Karaimska”, t. 2 z. 1 (1929). Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz,, Wróżby z drgania części ciała (sekirme jorałary), „Myśl Karaimska”, t. 2, z. 1 (1929). Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz,, Z dziejów literatury wróżbiarskiej. (I. „Objaśnienia drgań” części ciała, II. „Księga losów”), „Myśl Karaimska” z. 11 (1935-1936). Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2014-12-30

Cited By / Share

Muchowski, P. (2014). Z badań Ananiasza Zajączkowskiego nad folklorem karaimskim. Almanach Karaimski, 3, 79–88. https://doi.org/10.33229/ak.2014.3.08

Autorzy

Piotr Muchowski 
Piotr.Muchowski@amu.edu.pl
Department of Asian Studies, Adam Mickiewicz University Polska

Doktor habilitowany, kierownik Katedry Studiów Azjatyckich w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent filologii hebrajskiej w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniami nad historią języka hebrajskiego, literaturą hebrajską okresu pobiblijnego oraz hebrajską literaturą Karaimów polskich. Jest autorem m.in. książek poświęconych zwojom z Pustyni Judzkiej Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego (Poznań 2005) oraz Hebrajski qumrański jako język mówiony (Poznań 2001) a także oraz książki poświęconej rękopisom karaimskim Folk literature of the Polish-Lithuanian Karaites. Abkowicz 3 manuscript (Paryż 2013). Prowadzi zajęcia z literatury hebrajskiej (aszkenazyjskiej i karaimskiej), z judaizmu oraz seminaria licencjackie z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa.Statystyki

Abstract views: 97
PDF downloads: 79


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.