Ananiasz Zajączkowski w Azerbejdżanie

Aygün Ismayilova

ai@karaimi.org
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny (Polska)

Abstrakt

Статья посвящена описанию научных командировок выдающегося польского востоковеда-тюрколога, профессора Варшавского университета Ананияша Зайончковского в Азербайджан. Автор в журналe „Przegląd Orientalistyczny” и в архиве Варшавского Университета нашла 4 документированные сообщения о его поездках с 1956 по 1969 гг. в эту страну. В статье перечислены темы научных публикаций, с которыми проф. Зайончковский выступал перед азербайджанскими учеными и подан текст двух заявлений ученого с просьбой о предоставлении научного отпуска на время командировок в Азербайджан. Представленная информация также показывает, что азербайджанские коллеги были глубоко заинтересованы научными исследованиями польского ученого в области диалектологии тюркских языков и его вкладом в развитие польской востоковедческой науки.


Słowa kluczowe:

Ananiasz Zajączkowski, Azerbaijan, scientific mission, turkology in Warsaw, turkology in Azerbaijan

Bibliografia

Baranowski B., K. Baranowski, Historia Azerbejdżanu, Wrocław 1987, s. 239. Google Scholar

Kronika z życia naukowego na polu orientalistyki, „Przegląd Orientalistyczny”, 1969, nr 4 (76), s. 80. Google Scholar

Kronika z życia naukowego na polu orientalistyki, „Przegląd Orientalistyczny”, 1957, nr 2 (22), s. 234–235. Google Scholar

Kronika z życia naukowego na polu orientalistyki, „Przegląd Orientalistyczny”, 1966, nr 1 (57), s. 83. Google Scholar

Kronika z życia naukowego na polu orientalistyki, „Przegląd Orientalistyczny” 1970, nr 2 (74), s. 172. Google Scholar

Sieczkowski M., 50-lecie Azerbejdżańskiego Uniwersytetu w Baku. „Przyjaźń” rozmawia z prof. dr Ananiaszem Zajączkowskim, „Przyjaźń”, nr 51 (1090), Warszawa 21 grudnia 1969 r., s. 11. Google Scholar

Sulimowicz, Anna, Polscy turkolodzy Karaimi. Od przedmiotu do podmiotu badań, [w:] Karaimi, red. B. Machul-Telus, Warszawa 2012, s. 125. Google Scholar

Świętochowski Tadeusz, Azerbejdżan, Warszawa 2006, s. 39. Zob. Polacy w Azerbejdżanie, red. E. Walewander, Lublin 2003; A. Chodubski, Polacy w Azerbejdżanie, Toruń 2004; R. Elczyn Gyzy Mustafajewa, Rola polskich architektów w kształtowaniu architektury miasta Baku na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 2014. Google Scholar

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. I A-Ble, Warszawa 1962, s. 505. Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz, Die früehste türkische Version des Werkes Husrev-u Šīrīn von Qutb, [w:] Akten des Vierundzwanzigsten Internationalen Orientalisten-Kongresses München, 28. August bis 4. September 1957, Wiesbaden 1959, s. 412–417; Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz, Kutb’un Hüsrev ü Şirin adlı eseri hakkında, [w:] VIII. Türk Dili Kurultayında okunan Bilimsel Bildiriler 1957, T.D.K., Ankara 1960, s. 159-164; Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz, Najstarsza wersja turecka Husräv-u Šīrīn Qutba, cz. I Tekst i cz. II Facsimile, Warszawa 1958, cz. III Słownik, Warszawa 1961. Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz, O nekotorych rabotach v pol’skom vostokovedenii v oblasti tjurkologi, arabistiki i iranistiki (1949-1956), „Sovetskoe Vostokovedenie” nr 2, 1957, s. 159–160. Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz, O przysłowiach tureckich i azerbejdżańskich, „Przegląd Orientalistyczny”, 1957, nr 4 (24), s. 371–396. Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz, Opis żałoby (jas) w tureckiej wersji poematu Husrev-u Šīrīn ze Złotej Ordy, „Rocznik Orientalistyczny”, 1957, t. 21, s. 517–526; Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz, Poemat irański Husräv-u Šīrīn w wersji osmańsko-tureckiej Šeyhi, Warszawa 1963. Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz, Refleksje pokongresowe (Baku 1956, Taszkent 1957, Ankara 1957, Monachium 1957), „Przegląd Orientalistyczny”, 1958, nr 1 (25), s. 17–44. Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz, Samed Wurgun – piewca Azerbejdżanu, „Przyjaźń”, nr 24 (386), Warszawa, 17 czerwca 1956 r., s. 5. Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz, Srednevekowye pamjatniki kipčakskogo jazyka, „Izvestija Akademii Nauk Azerbajdžanskoj SSR”, 1964, t. 2, s. 123–129. Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz, Starejšaja tjurkskaja versija poemy Chosrev-u-Širin Kutba, [w:] Charisteria Orientalia [Festschrift Jan Rypka], Praha 1956, s. 387-396; Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz, Studia nad stylistyką i poetyką tureckiej wersji Husräv-u Šīrīn Qutba. I. Powtarzanie zwrotów stylistycznych, „Rocznik Orientalistyczny” 1961, t. 25/1, s. 31–82, II. Paralelizm w obrazowaniu a układ dwudzielny wiersza, „Rocznik Orientalistyczny”, 1963, t. 27/1, s. 7–44. Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz, Voprosy dialektologii tjurkskich jazykov, „Trudy Instituta Literatury i Jazyka Nizami”, 1958, t. 2, s. 132–134. Google Scholar

Zajączkowski, Ananiasz, Ze studiów nad twórczością Nizamiego a folklorem tureckim. I. Przysłowia tureckie Ḫusrev-u Šīrīn (w perskim oryginale Nizamiego i wersji złotoordowej Qutba), „Sprawozdania Polskiej Akademii Nauk”, 1958, z. 1, s. 84–92. Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-03-05

Cited By / Share

Ismayilova, A. (2017). Ananiasz Zajączkowski w Azerbejdżanie. Almanach Karaimski, 3, 41–48. https://doi.org/10.33229/ak.2014.3.04

Autorzy

Aygün Ismayilova 
ai@karaimi.org
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny Polska

Urodzona w 1985 r. w miejscowości Goychay w Azerbejdżanie absolwentka studiów licencjackich Wydziału Tłumaczenia Uniwersytetu Słowiańskiego w Baku (specjalizacja: język polski). W 2007 r. ukończyła roczny kurs języka polskiego w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 r. uzyskała tytuł magistra turkologii w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Uniwersytetu Warszawskiego.Statystyki

Abstract views: 105
PDF downloads: 48


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.