Listy do Aleksandra Mardkowicza


Abstrakt

-


Hecht, Gedo, Karaimi, „Synowie Zakonu”, Warszawa – Lwów 1938.

Kowalski, Tadeusz [rec.], Karaj sez-bitigi, „Myśl Karaimska”, XI, 1935–1936, z. 11, s. 95–96.

Kowalski, Tadeusz, Karaimskie wydawnictwa A. Mardkowicza, „Myśl Karaimska”, X, 1934, z. 10, s. 108–112.

Kowalski, Tadeusz, Nowe utwory poetyckie A. Mardkowicza (Kokizowa), „Myśl Karaimska”, XII, 1937–1938, z. 12, s. 121–126.

Księga Pamiątkowa ku czci J.E. Hachana H. Seraji Szapszała w X-tą rocznicę jego ingresu, nakł. Towarzystwa Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej, Wilno 1938.

Majkowski, E., Wiadomość o Karaimach kukizowskich i ich Kienesie w poznańskiej „Gazecie Kościelnej” z r. 1843, „Myśl Karaimska”, XII, 1937–1938, z. 12, s. 99–105.

Mardkowicz, Aleksander, Aziz tas [kar. „Święty kamień”], „Karaj Awazy”, VII, 1934, s. 1–18

Mardkowicz, Aleksander, Bitik da karuw [kar. „List i odpowiedź”], „Karaj Awazy”, XII, 1938, s. 9–12a.

Mardkowicz, Aleksander, Karaj sez-bitigi. Słownik karaimski. Karaimisches Wörterbuch, Łuck 1935.

Mardkowicz, Aleksander, Kart da kartajmachan sezłer [kar. „Stare, ale nie starzejące się słowa”], „Karaj Awazy”, VIII, 1935, s. 2–7.

Mardkowicz, Aleksander, O Iljaszu Karaimowiczu zwierzchniku wojsk zaporoskich, Łuck 1931.

Mardkowicz, Aleksander, Okruchy ze stołu ojców. (Garść przysłów karaimskich), „Myśl Karaimska”, XII, 1937–1938 (wyd. 1939), z. 12, s. 105–108.

Mardkowicz, Aleksander, Słownictwo karaimskie. Karaimsko-polsko-niemiecki słownik, z. 1, Łuck 1933. Por. nr 66, przypis 349.

Mardkowicz, Aleksander, Synowie Zakonu (Kilka słów o Karaimach) ukazało się tylko w jednym wydaniu, w Łucku w 1930 r.

Zajączkowski, Ananiasz, Elementy tureckie na ziemiach polskich, nakł. Rady Centralnej Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Zamość 1935.

Zajączkowski, Ananiasz, Karaimi na Wołyniu. (Pochodzenie i dzieje), „Rocznik Wołyński”, III, 1933–1934, s. 149–191

Zajączkowski, Ananiasz, Krótki wykład gramatyki języka zachodnio-karaimskiego (narzecze łucko-halickie), wydał A. Mardkowicz, Łuck 1931.

Zajączkowski, Ananiasz, Najstarsza wiadomość o języku tureckim Karaimów w Polsce (z XVII w.), „Myśl Karaimska”, XII, 1937–1938, z. 12, s. 90–99.

Zajączkowski, Ananiasz, Z dziejów literatury wróżbiarskiej („Objaśnienia drgań” i „Księga losów”), nakł. Towarzystwa Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej, Wilno 1936.

Zajączkowski, Ananiasz, Z ruchu wydawniczego we Francji, Włoszech, Ameryce, Polsce i na Litwie, „Myśl Karaimska”, XII, 1937–1938, z. 12, s. 129–131.

Zajončkovski, Ananiaš, Karaj tili [kar. „Język karaimski”], „Onarmach”, III, 1939, s. 2–3.

Pobierz

Opublikowane : 2013-12-30


ZajączkowskiA. (2013). Listy do Aleksandra Mardkowicza. Almanach Karaimski, 2, 165-187. https://doi.org/10.33229/ak.2013.02.05

Ananiasz Zajączkowski  az@karaimi.org
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.