Almanach Karaimski publikuje prace dotyczące kraimoznawstwa oraz innych dziedzin naukowych, które w ocenie Rady Redakcyjnej są istotne dla rozwoju kraimoznawstwa. Do druku przyjmowane są prace historyczne, językoznawcze, kulturoznawcze, recenzje oraz sprawozdania w językach konferencyjnych (angielski, niemiecki, francuski) oraz w języku polskim, rosyjskim i tureckim.
Tekst złożony do Almanachu Karaimskiego nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani być w tym samym czasie złożony w redakcjach innych czasopism.
Almanach karaimski jest udostępniany w trybie Open Access na licencji Creative Commons na następujących warunkach: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Polska.

ISSN: 2300-8164 (Print) ISSN: 2353-5466 (Online) DOI: 10.33229


 
 


  • Arianta
  • BazHum
  • CEJSH
  • Crossref
  • eJazyszłar
  • Erih Plus
  • Google Scholar
  • Index Copernicus
  • PBN
  • Biblioteka Nauki CEON

MNISW
20