Łopatto, Maria-Emilia, i Hanna Pilecka. „Wspominając Maniusia: Emanuel Włodzimierz Łopatto (1928–2022)”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, t. 33, nr 1-2 (74-5), czerwiec 2022, s. 24-25, doi:10.33229/az.960.