Łopatto, M.-E., i H. Pilecka. „Wspominając Maniusia”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, T. 33, nr 1-2 (74-5), czerwiec 2022, s. 24-25, doi:10.33229/az.960.