Babadżan, Aleksander, i Daniel Czachorowski. „O Pewnych Teczkach Z Archiwum Hadży Seraji Szapszała”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, t. 32, nr 1-2 (70-1), czerwiec 2021, s. 34-35, doi:10.33229/az.927.