AbkowiczM., i Sulimowicz-KeruthA. „Rok 2020”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, T. 31, nr 1-2 (66-7), czerwiec 2020, s. 2, doi:10.33229/az.888.