Pilecka, Hanna. „Maria Emilia Łopatto”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, t. 30, nr 3-4 (64-5), grudzień 2019, s. 7, doi:10.33229/az.875.