Wasilczuk, Nadia, i Mariusz Pawelec. „Pamiętając O Karaimach W Haliczu: 15-Lecie Muzeum Karaimskiej Historii I Kultury W Haliczu Na Ukrainie”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, t. 30, nr 3-4 (64-5), grudzień 2019, s. 58-59, doi:10.33229/az.863.