Czaprocki, Daniel, i Anna Sulimowicz-Keruth. „Pozostałości Minionych Dni”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, t. 30, nr 1-2 (62-3), czerwiec 2019, s. 22-25, doi:10.33229/az.858.