AbkowiczM. „Między Wschodem I Zachodem”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, T. 30, nr 1-2 (62-3), czerwiec 2019, s. 12-16, doi:10.33229/az.850.