Sulimowicz, Anna, i Adam J. Dubiński. „Karaimi Na SGGW”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, t. 27, nr 2 (51), czerwiec 2016, s. 26-27, doi:10.33229/az.80.