Abkowicz, M., i A. Sulimowicz. „Karaimi W Niepodległej”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, T. 29, nr 1 (58), marzec 2018, s. 24-27; IV, https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/790.