Łopatto, Dina, i Maria-Emilia Zajączkowska-Łopatto. „Na Dzień 28 Maja 1944 r.: Okres Wojny I Okupacji. Poświęcone N”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, t. 25, nr 4 (45), grudzień 2014, s. 13, doi:10.33229/az.727.