Pawelec, Mariusz. „Sto Lat Temu: Literacki świt Nad Styrem: W 1914 Roku Ukazał Się Pierwszy I Jedyny Numer Czasopisma «Sabach»”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, t. 25, nr 3 (44), wrzesień 2014, s. 18-22, doi:10.33229/az.715.