Abkowicz, A. „Zobaczyć Bucharę I Samarkandę”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, T. 25, nr 2 (43), czerwiec 2014, s. 14-17, doi:10.33229/az.699.