Abkowicz, Mariola. „Nowe Publikacje”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, t. 25, nr 1 (42), wrzesień 2017, s. 29, doi:10.33229/az.690.