Kobecki, Szymon, i in. „Janhy iłba - Z Nowym Rokiem”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, t. 25, nr 1 (42), marzec 2014, s. 3, doi:10.33229/az.681.