Sulimowicz, Anna. „Nieznany Rozdział Karaimskich dziejów”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, t. 27, nr 1 (50), marzec 2016, s. 18-19, doi:10.33229/az.68.