Krywko, J., i R. Szpakowski. „O ogórkach Trockich”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, nr 1 (26), maj 2010, s. 10-11, doi:10.33229/az.488.