Abkowicz, Mariola, i in. „Kalendarium”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, t. 28, nr 4 (57), grudzień 2017, s. 31, https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/465.