Rudkowski, Sergiusz, i Anna Sulimowicz. „O Weselach W Dawnym Łucku = Tojłary Kart Łuckanyn”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, t. 28, nr 4 (57), grudzień 2017, s. 16-18, doi:10.33229/az.457.