Sulimowicz, Anna. „Aleksander Mardkowicz: Działacz społeczny, Pisarz I Wydawca”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, t. 10, nr 2 (3), luty 2017, s. 3-4, doi:10.33229/az.36.