Pilecki, K. „Odszedł Wiktor Pilecki”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, T. 19, nr 1 (15), maj 2007, s. 19, doi:10.33229/az.309.